Работници и служители на ВМЗ Сопот на протест Работници и служители на ВМЗ Сопот на протест против усвояването от други фирми на изделия произведени в държавното предприятие
В протеста участваха около 200 души

Работниците и служителите на ВМЗ Сопот се обявиха и за опазване на фирмената информация. Работниците са притеснени, че повечето от тях могат да останат без работа, ако част от продукцията на завода попадне в частните предприятия:

"Винаги когато някое изделие премине в друго предприятие. Какво ще стане, какво би станало след като намалее работата..."
"Притеснени сме как да не сме, аз толкова години тука работим, не може трябва да не ни го взимат, трябва да работим..."
Татяна Кирякова - разработването на продукция с такова какачество каквото е на ВМЗ може да разработва само фирма държавна или частна, която има такава документация, която предполага разработване на документация с такова качество".

Протестиращите се обявиха в подкрепата на политиката на правителството за редуциране или пълно отстраняване на посредниците при търговските сделки с Военно промишления комплекс:

Стефан Димитров: "Затова е важно за да може печалбата, която влиза в предприятието да се реинвестира в нови технологии, в закупуване на машини с цифрово програмно управлиние, в подобряване условията на труд".
Стоян Копринков: "За да може колкото може по-голям процент от дяловия пазар да се вземе при нас, да се произвежда...."

В момента във ВМЗ работят 4 600 работници. Предприятието има сключени договори за 2 години напред. Оръжейниците не посочиха конкретна фирма посредник.