Причината, за да останат домакинствата без вода е, защото замръзнаха водоизточниците. От ВиК Пловдив намериха временно
решение на проблема, но към момента водоподаването към селото е значително намалено. Заради липсата на вода местните хора са принудени да топят сняг или да купуват минерална вода. Най-тежко е положението в семействата с малки деца и с възрастните хора:
Тихомира Мирчева: "Моето дете е на година и три месеца и трябва
да се мие и да се къпе, да се готви да се чисти".
Тодор Стоянов: "В битово отношение катастрофа - възрастни хора имаме,
възрастни родители, малки деца и е страхотен проблем".
Ботьо: "Жена ми топи сняг в легена за да измие чиниите".

Водоизточниците се намират високо в планината и това е причината те да
замръзнат, казаха от ВиК Карлово Всеки ден някои от дружеството трябва да
ходи до там, за да разбива леда. Освен това от скоро работи и помпа.

Веселин Делков - зам.началник на ВиК Карлово - имахме аварирала помпа
която е сменена, подава водни количества, които за съжаление те са
сравнително малки - 3 литра в секунда
Кметът на селото поиска проблемът да бъде решен генерално и общината да
кандидатства с проект, за да се отпуснат средства:
Доньо Стоянов - кмет на с. Васил Левски: "Иска ми се чрез някакъв проект,
да участвам в проект, в който да направим ново водохващане, нов
водоизточник искам да направим".
От ВиК увериха, че към момента не съществува опасност за качеството на
водата.