На 13.04.2017г. община Карлово приключи възстановяването /
изкърпване/ на пътни настилки по текущ ремонт и поддържането на участъците
от републиканските пътища в границите на населените места :
- І-6 - ул. „Ген. Карцов” и бул. „ Освобождение” в град Карлово;
- ІІІ–607 - ул. „Юмрукчал” в град Калофер.
В изпълнението на дейностите по Споразумителен протокол за съвместно
финансиране на поддържането на републиканските пътища през 2017г. между
Агенция пътна инфраструктура и община Карлово.