Заповедта определя размера на допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки. 7 животновъдни асоциации изпратиха протестна декларация до земеделския министър и до председателят на комисията по земеделие, храни и гори в Народното събрание. Настояването на протестиращите организации е заповедта да бъде оттеглена. Причината за настойчивото искане е провокирана от съмнението, че аграрният министър е подписал заповед в ущърб на малките и средни стопанства, давайки предимство на големите.
Председателят на една от животновъдните асоциации посочи, че според заповедта на земеделския министър европейската помощ ще се дава в зависимост от броя на животните. А парите ще се изплащат според големината на стадата. Животновъдите смятат, че така ще бъдат ощетени земеделските стопани които отглеждат по-малко животни:
Румен Стоянов - председател на Асоциацията на автохтонни породи овце в България: "Най-добре ще бъдат тези хора, които имат над 1000 бройки животни, пък тези които имат до 100 бройки ще вземат по 20 лв говорим за кравите, пък за овцете още по-ниска е ставката, 4-5 лв. нещо такова беше, което е смешна сума, само си представете особено за хора, които са със стартиращ бизнес ..."
Стопаните, които отглеждат от 200 - до 500 животни са притеснени, че средствата няма да им бъдат достатъчни дори за изхранване:
Димо Найденов: "Това се отразява много зле за изхранването и за гледането на животните. Това е минимална цена, нито фураж можем да вземем нито нищо".
Ангелина Радулова: "Според мен това нещо трябва да се раздели по равно на всички.Не може големите земеделски производители да се стимулират и да вървят нагоре, а ние дребните да загиваме".
От министерството посочиха, че с цел намирането на максимално балансирано решение за подпомагане ще бъде направен повторен анализ.
Министър Румен Порожанов е насрочил през следващата седмица Консултативен съвет по животновъдство, за да бъдат изслушани отново предложенията на бранша и, ако бъде постигнато съгласие за допълнителни мерки заповедта за европейската помощ може да бъде променена.