Предложението бе направено от групата общински съветници от местна коалиция "Обединени за нашата община". Сред мотивите за тяхното искане бяха посочени предприемането на спешни мерки за стабилизиране на финансовото състояние на центъра, чрез извършването на реформи в начина на работа и на дейността. Старейшините гласуваха трудовото възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител д-р Атанас Юнаков да бъде 350% от средната месечна брутна заплата в лечебното заведение. Председателят на местния парламент Теодор Шойлеков каза за KarlovoPress.com, че с това решение се надява да се докаже, че ако има желание и воля една общинска структура какъвто е медицинския център може да заработи добре, ако се управлява обаче ефективно и градивно. Според кметът на града Емил Кабаиванов това решение ще даде по-голяма самостоятелност на центъра, за да бъдат постигнати по-добри финансови резултати и разширяване на дейността.Към настоящия момент не разплатените задължения на центъра към болницата са в размер на 123 хиляди лева. И двамата представители на местната власт смятат, че само с тяхното разплащане няма да се решат всички проблеми на карловската болница. Кабаиванов увери, че до момента не са водени никакви разговори за закриване или приватизация на МБАЛ "Д-р Киро Попов" и ще се търсят възможности за нейното стабилизиране.