Причината е, че общинската многопрофилна болница за
активно лечение "Д-р Киро Попов" може да спре да работи, защото 8 медицински сестри вече са подали молби за напускане на работа, а още 10 възнамеряват също да напуснат болничното заведение заради ниското заплащане на техния труд.Медицинските сестри казаха, че основната заплата, която получават е между 580 и 600 лева и тя едва им стига, за да покрият основните си разходи:
Стефания Лулчева - гл. медицинска сестра: "600 лева представете си във
вашето семейство какво може да си платите - тока, водата, а де не говорим,
ако има семейства, в които примерно не работещ друг член на семейството, ако има повече деца..."
Стоянка Терзийска - мед.сестра: "Обидени сме, защото ние сме денонощно на поста си, а в крайна сметка заплащането е нищожно..."
Управителят на болницата посочи, че проблемът не е в основното заплащане
на медицинските сестри и на акушерките, а в тяхното допълнително
материално стимулиране, тъй като заради намаления състав се налага те да
работят извънредно:
д-р Христо Пелев - управител на МБАЛ "Д-р Киро Попов" Карлово: "Той може
да се разреши само когато се премахнат тези ограничителни лимити върху
бюджета и май месец не е най-удачния да се иска увеличаване на основните
заплати, защото предстои сключването на нов рамков договор".
Ако болницата бъде затворена най-потърпевши ще бъдат пациентите:

Виолета Ненчева - пациент: "Ако я няма ще трябва да ходим в Пловдив, а
не всеки ма тази възможност, тук персонала е много добър, обслужването
също..."
Анна Захариева: "Има и хора с малки деца, които просто пътя до Пловдив е
доста. Дали ще е възрастен човек или дете, постоянно ни се налага и в
спешния център доста често идваме..."
В момента хирургичното отделение не работи, но, ако медицинските сестри
напуснат е възможно да затворят още две отделения - неврологично и
вътрешно. От общинсикя съвет в качеството си на принципал заявиха, че
проблема е кадрови и финансов. Със средства заложени в бюджета на общината се поемат голяма част от разходите на болницата, но за да бъде спасено болничното заведение трябва да се промени изцяло държавната политика:
Анастасия Чолакова - зам.председател на Общински съвет Карлово: "Тя може да дофинансира заплащането на лекари и медицински сестри, за да бъдат доволни от заплащането защото повярвайте ми те имат право на тези пари".
Освен от държавата общината ще търси помощ и от ВМЗ - Сопот. В началото на следващата седмица ръководството на болницата и представителите на
местната власт ще обсъдят мерки за спасяване на болницата.