Местната власт ще внесе предложение в Националното сдружение на общините, с което ще поиска отпадане на бюджетните лимити и промени в медицинските стандарти за всички общински болници.

Емил Кабаиванов - кмет на община Карлово - за едно отделение по анестезиология....се изискват 4 лекари със специалности, дали тези лекари са добри и какъв продукт произвеждат не е важно важно е да има четири лекари със специалности + с тези медицински стандарти малките болници каквито са общинсикте умишлено се водят към фалит.
В предложението ще бъде включено и искане за дофинансиране на общинските болници чрез отпускане на целеви средства от държавата към общините.
Емил Кабаиванов - всяка година според територията и населението, което обслужва една болница вие трябва да преведете пари за капиталови разходи, това е за подръжка на сграден фонд и апаратура и за издръжка на болницата това е най-скъпата част, храна и режийни разходи.
Ако болницата в Карлово не бъде запазена, пациентите ще трябва да пътуват до Пловдив, за да получат лекарска помощ. И хората не крият, че тази възможност ги тревожи.
Цана Стефанова - аз съм диспансирана диабетик и то от най-лошия диабет и всеки месец съм на иснсулин тука
Асен Бичев - не може то е далече Пловдив, нямаме възможност да идем до Пловдив, тука близо има бърза помощ, обажда ме се идва бърза помощ приемат ни...

Управителят на болницата посочи, че няма да допусне да бъдат закрити неврологията и вътрешното отделение. Но за да бъдат изпълнени исканията на медицинсикте сестри за по-високи заплати, е необходимо болницата да получи от държавата около 100 хиляди лв от надлимитна дейност, както и 33 хил.лева от Здравната каса за системата с пръстовия отпечатък.