Кметове от националното сдружение на кметовете на кметства в България проведоха обучение в Карлово, за да обогатят своите познания как да управляват по-ефективно, така че да повишат доверието на хората към тях. Основната цел на обучението е кметовете да знаят как да се държат в публичното пространство и какво отношение да проявяват към жителите на съответното населено място, когато общуват с тях:
Никола Гостев - кмет на с.Долно Камарци: "Трябва да се правят доста такива срещи, защото кметовете по места трябва да се научат да общуват с хората, доста от колегите включително може би и аз пропускаме вниманието към хората, вниманието към техните трудности".
Румен Стоянов - председател на Националното сдружение на кметове на кметства в България: "Наистина много неща куцат, тук се учим на мислене, на начин на подходи с хората, всичко което е важно за един не само кмет, просто ръководител".
Според експертите към настоящия момент процентът на елитните кметове в страната е малък. Повечето представители на местната власт нямат необходимото интелектуално ниво:
проф. Красимир Петров - лектор: "Засега елитът ни е много малък, полуграмотен, невеж и другото, което е този елит трябва да се учи..."
Предстои да бъда проведен и втори модул на обучение. Крайната цел е да бъде създадена елитна група от кметове в страната, която да управлява, така както всички желаят.