Ледените късове са унищожили хиляди декари земеделска земя с жито и зеленчукова продукция. Пострадали са и овощните насаждения с плодове. В Богдан реката е влачила дървета, има много паднали клони, а пътните настилки в селото са покрити с наноси и камъни. Градушка удари и подбалканския град Сопот.
Каква е ситуацията в село Певците - вижте картина от там и коментара на кмета Богдан Богданов за унищожената реколта: