От полунощ стартира платена зона за паркиране на улиците "Петко Събев" и "Цар Симеон", в района пред сградата на община Карлово. Зоната включва 50 паркоместа, за които ще се заплаща по два начина - чрез поставените паркоматни устройства на тротоара пред общината или чрез SMS 13335. Съгласно приетата общинска наредба от местния парламент на живущите на двете улици ще им се полага по едно безплатно място за паркиране, ако преди това обаче те са си подали необходимите документи в общината. Право на безплатно паркиране имат и хората с увреждания, които имат издадени карти от населеното място, където е регистрирано съответното МПС. Фирмите и юридическите лица могат да се възползват от месечни абонаменти, като цената е 50 лева. 4 служители на общината ще контролират и ще следят за нарушения. Нарушителите ще бъдат глобявани със сумата от 20 лева плюс времето, за което МПС-тво е било заело съответното място за паркиране. За 1 час цената, ако платите чрез паркомат е 1 лв., а чрез SMS 1,20 лв.