Почистени са тротоарите около всички общински сгради.Тротоарите и прилежащите части около всички общински сгради бяха почистени.
Акцията бе наредена от кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов и бе извършена
от служителите на общинска администрация. Както много домоуправители,
собственици на къщи и търговски обекти почистиха площите пред имотите си, така и
служителите на администрацията отново почистиха тротоарите и прилежащите части
към общинските сгради.

Днес за снегопочистването се включиха и три машини, като резултата беше видим за всички граждани.