Теодорка Генчева е секретарката на кмета Тодор Иванов, който по собствено желание подаде молба, че желае да му бъдат прекратени правомощията като кмет на карловското село Столетово. Решението длъжността на кмет да се изпълнява от неговата секретарка бе взето на сесия на местния парламент тази вечер с пълно мнозинство от присъстващите съветници. По време на заседанието общинския съветник Пламен Славов попита колко платен и неплатен отпуск е ползвал досегашния кмет и колко време е отсъствал от работа, но не получи отговор на поставените въпроси от зам.кмета на Карлово Антон Минев. Председателят на групата съветници от БСП Манол Атанасов поиска ръководството на общината и председателят на ОбС Теодор Шойлеков да информират какво се случва с д-р Пелев и болницата. Зам. кметът като представител на общината не взе отношение, председателя на местния парламент Теодор Шойлеков каза, че това не е предмет на заседанието. Шойлеков даде информация след приключването му. Управителят е поискал 10 дневен отпуск до кмета на общината Емил Кабаиванов и е упълномощил неговите задължения в болницата да ги изпълнява д- р Цветан Петров.