Лошото финансово състояние на МБАЛ "д-р Киро Попов" и напускането на много специалисти, лекари и медицински сестри са само част от мотивите заради, които председателят на местния парламент Теодор Шойлеков внася докладна на сесията следващия четвъртък, с която предлага на общинските съветници да гласуват освобождаването на управителя на болничното заведение д-р Христо Пелев. Сред мотивите на Шойлеков са още не осъществяването от страна на управителя на оздравителния план, пълен провал на преговорите да заработи отново хирургичното отделение на болницата и невъзможността да бъде стимулиран медицинския персонал да получава възнаграждения според извършената работа, стана ясно на извънредна пресконференция. Председателят на местния парламент посочи, че загубите на болницата само за първото шестмесечие на тази година са огромни - хирургично отделение - близо 47 000 лв., диализно лечение - 12 714 лв, клинична лаборатория - 164 000 лв, физикална рехабилитация - 12 256 лв, дежурен кабинет - 13 751 лв. и др. По време на пресконференцията стана ясно, че се правят големи разходи за лекарства и консумативи, които са в пъти над нормите установени за този тип лечебни заведения.
По думите на председателя на ОбС една от причините да бъде затворено хирургичното отделение в болницата е заради завеждащия го лекар д-р Чешмеджиев, който с държанието си принудил специалистите да напуснат, тъй като частната му фирма имала договор за съвместна дейност с болничното заведение и ползвала под наем една операционна, две стаи и едно складово помещение, което според Шойлеков е конфликт на интереси. Същевременно били проведени 5 срещи за спасяването на отделението, но и управителят д-р Пелев се държал грубо и се явил в несериозно състояние. Теодор Шойлеков алармира за прекомерни разходи по отношение на външни услуги и медицински консумативи в карловската болница и, че продължават да напускат лекари и сестри. Той смята, че са необходими много спешни мерки за оптимизиране на разходите и справедлива система за разпределение на възнагражденията, свързана със свършената работа от медицинския персонал. За целта обаче според Шойлеков трябва нов модел на управление. В докладната си той предлага да се избере временно изпълняващ длъжността на управител до провеждането на конкурс.
Сегашният управител на болницата д-р Христо Пелев към момента отказа всякакъв коментар и каза, че ще говори след провеждането на медицинския съвет в началото на другата седмица, на който ще присъстват кмета на общината Емил Кабаиванов и председателя на местния парламент Теодор Шойлеков. В понеделник докладната предстои да бъде разгледана и дискутирана на заседание на постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и екология. Междувременно във фейсбук съпругата на д-р Чешмеджиев, който беше завеждащ хирургичното отделение в карловсаката болница започна остра кампания в подкрепа на сегашния управител, която е обаче и остра съпротива срещу предложението на председателя на ОбС Теодор Шойлеков. Към днешна дата не става ясно кои и колко от общинските съветници ще подкрепят докладната. На извънредната пресконференция Теодор Шойлеков призова гражданите на Карлово и региона да се интересуват повече и участват в електронните медии с коментари по темата, за да може старейшените да вземат мъдро решение. Факт е, че съществуването на болницата е под въпрос и повече от 1,5 година решение няма. Продължаваме да следим темата.