(СНИМКИ) Граждани сами почистиха района, в който живеят! Три контейнера с отпадъци събраха инициативни граждани от ул. „Юмрук
чал” 18, ул.„Юмрук чал” 20 и ул. „Граф Игнатиев” №21 в Карлово, след като
сами създадоха организация и почистиха района, в който живеят. В почивните
дни, около Националния празник, те почистиха междублоковите пространства,
района около Стара река и градинките пред блоковете. Поздравяваме
гражданите за тяхната инициатива и призоваваме и останалите жители на
града да последват техния пример.
Община Карлово ще съдейства с извозване на отпадъците при
създадена организация от страна на гражданите. За информация тел: 0895
666313.
ПРЕСЦЕНТЪР
ОБЩИНА КАРЛОВО