Фенове на Левски от София и Карлово връчиха 55 пакети с хранителни продукти на възрастни хора от селата Куртово Конаре, Черничево, Ведраре, Васил Левски и Каравелово. Сред нуждаещите се бяха инвалиди, болни и 103 годишна баба. Кметовете на населените места също получиха почетна торба с брошура и чаша за оказаното съдействие.