Служители на четири горски стопанства се запознаха с нов метод на маркиране на дървесината Служителите на горските стопанства в Карлово, Клисура, Хисаря и Първомай се запознаха с новостите при маркирането на дървесината в България, които са залегнали в изменението на Наредба 8 - информира директора на ДГС Карлово Мико Павлов. При новия метод ще се поставя пластмасова пластина в основата на дървото, което е определено за сеч, с цел да се избягват злоупотреби. Практическото съвещание се проведе в землището на Калофер. На него присъстваха експерти от Пловдив и зам.директора на Южно централно държавно предприятие Смолян Елин Лилов.