СКОРО И В КАРЛОВО!!!  ЗАКОПЧАВАТ СЪС СКОБИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАЛИ АВТОМОБИЛИ Проведе се обществено обсъждане на “Генерален план за организацията на движение”
в гр. Карлово
В зала “Васил Караиванов” на община Карлово се проведе обществено
обсъждане на “Генерален план за организацията на движение” в гр. Карлово. Водещият
проектант и управител на фирма “Инфрапроджект” ООД инж. Надежда Парлъкова
представи пред обществеността обстойно и подробно окончателния вариант на
Генералния план, който касае цялото население на община Карлово. За неговото
изработване е работил екип от специалисти, който е обследвал, измерил и наблюдавал
всяка една улица в града. Взети са всички предпазни мерки за безопасност на
движението, като най-важното, както спомена инж. Парлъкова, е опазването на живота
и здравето на хората. Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев спомена
факта, че инфраструктурата на града не отговаря на прекалено многото превозни
средства. Той сподели, че трябва да се създаде ред в движението по улиците на Карлово
и въвеждането в изпълнение на този Генерален план ще бъде гаранция за това. В него е
заложена оптимизация спрямо посочността на движение по главните улици, както и
изграждане на зони за платено паркиране, чрез които да бъде въведен контрол върху
произволното спиране на МПС-та.
На общественото обсъждане присъстваха кметът на община Карлово д-р Емил
Кабаиванов, заместник-кметът Стойо Карагенски, секретарят на общината Стефан
Стефанов, общински съветници, представители на Районно управление Карлово,
представители на фирма за таксиметрови услуги и граждани. Всички предложения и
съображения, дадени от присъстващите в залата, ще бъдат взети под внимание.