Шивачките от Интендантско обслужване Калофер блокираха пътя София - Бургас Шивачките от Интендантско обслужване Калофер блокираха пътя София - Бургас за кратко, въпреки уверението на министъра на отбраната, че ще получат поръчката за 20 млн.лева, която ще гарантира работата им за следващите три години. По- рано днес, Ненчев се срещна с протестиращите като отиде лично в Калофер, за да разговаря с тях и да покани група икономисти на дружеството, с която в следващите два дни ще изяснят финансовото му състояние, както и причините за смяната на изпълнителния директор Ганчо Караджов. По време на срещата с шивачките министърът каза, че има разминаване между финансовия доклад, който е получил от ресорния зам.министър и счетоводните документи на предприятието. Ненчев не даде категоричен отговор дали ще запази досегашното ръководство, ако финансовите отчети са благоприятни за дружеството:
Николай Ненчев - министър на отбраната: "Имаме малко спорове относно цифрите и доклада, който получих от нашия финансов отдел, от зам. министъра, поканих техни представители да дойдат в рамките на един, два дена да изясним всички тези неща. Но за хората, за дружеството, за предприятието няма основание за безпокойство".
Въпреки уверенията на министъра шивачките блокираха подбалканския път:
Бонка Боюклиева - служител в ИО - Калофер: Защото не е сигурно, ако ни възложат поръчката дали пак ще имаме пари, защото при по-предишното ръководство те са има ли поръчка на МО и са няма ли средства за материали. Много искаме Г-н Караджов да ни бъде ръководител, но те твърдо са решили, че той няма да бъде ръководител, аз днес видях измислят хиляди причини той да не бъде ръководител, защото не може само защото нашия Г-н Караджов е член на друга партия, която не е в управлението, сега той да не бъде изпълнителен директор".
Ганчо Караджов заяви, че данните за лошото финансово състояние на дружеството, които бяха изнесени от министерството не отговарят на истината. Той каза, че съгласно връчената му заповед не е уволнен заради лоши финансови резултати, а защото министъра така е преценил
Ганчо Караджов: "Чистото задължение остава 382 хиляди лева. Това са данните, които трябва обективно да се коментират. И вчера взех договора, когато започнаха да се тиражират тези обвинения, взех договора и разбирам, че аз съм освободен по правилника за реда за упражняване правата на търговските дружества с държавно участие и съм освободен по тоя член, по който министъра винаги може да освободи изпълнителния директор.
Шивачките заявиха, че ще решат дали да продължат с блокадите на пътя след утрешната среща на техните икономисти с представителите на министерството.