Първият сняг не ни изненада Първият сняг не ни изненада. Ръководеният от кмета на община Карлово д-р
Емил Кабаиванов Общински щаб за изпълнение на общински план за защита при
бедствия, след получена информация за предстоящ снеговалеж от метеорологична
справка се събра и организира почистването на подходите към училища, болници,
детски градини и общинската пътна мрежа. Няма непроходими улици, почистени са
тротоарите. Предвид очакваното рязко застудяване, което предизвиква заледяване,
следобедните часове на деня бяха опесъчени и обработени основните улици, автобусни
спирки и тротоари. Общинската пътна мрежа е проходима при зимни условия. Няма
пътнотранспортни произшествия. Общината е готова да реагира и при следващ
снеговалеж. Миналата седмица бе проверена готовността на фирмата за
снегопочистване и се набелязаха мерки за реагиране при възникване на ситуации.
Гражданите ще бъдат информирани от Общинския щаб за изпълнение на общинския
план за защита при бедствия за обстановката в общината през целия зимен период и
предприетите превантивни мерки за намаляване последиците за населението и
осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и
услугите.
ПРЕСЦЕНТЪР
ОБЩИНА КАРЛОВО