След като над 300 животновъди от Подбалкана обявиха, че готвят протести срещу увеличаването на таксите за паша в защитените територии, министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните поканиха техни представители на работна среща в петък. По време на срещата ще бъде преразгледана новата тарифа за таксите за паша в трите национални парка - Централен балкан, Рила и Пирин - съобщи председателят на животновъдно сдружение "Старият балкан" Дарина Шишкова. Тя каза, че ще настояват новата тарифа да бъде преразгледана, тъй като животновъдите не са съгласни да плащат по 100 лева на крава и по 50 лева на овца и то само за престой на животните в защитените територии от 3 месеца. По думите й хората в този отрасъл не са против промените на таксите, а са срещу драстично им повишаване, което е непосилно за всеки един от тях. Напрежението сред животновъдите възникна и заради това, че готвените промени не бяха предварително обсъдени. Шишкова информира още, че вече има внесена подписка с техните искания, а вчера е било проведено събрание, на което хората са заявили, че запазват стачна готовност и, ако не бъде постигнато споразумение ще блокират подбалканкския път като изкарат животните си.