Откриха нова детска площадка в с. Климент Кметът на село Климент Мано Манов откри детска площадка в двора на
детската градина на селото.
Децата ще имат възможността да се радват на класна стая на открито и
различни детски съоръжения - всичко това благодарение на финансиране от
Министерството на околната среда и водите и ПУДООС по проект “ В Климент
с четка и палитра”, с допълнителна помощ от страна на Община Карлово и
щедри спонсори.
Сградата на детската градина е санирана, подменена е дограмата и
водосточните тръби, сменена е и вътрешната мебелировка.
На събитието присъстваха представители на Община Карлово, общинският
съветник Светлозар Янков, директорът на Детската градина – Недялка Савова
и учители.