ОБРАТ!!! Информацията за лошо финансово състояние на ИО не отговаря на истината? По покана на министъра на отбраната Николай Ненчев днес икономисти на дружеството проведоха работна среща с експерти на отбранителното министерство, научи от свои източници KarlovoPress.com. Досегашният изпълнителен директор Ганчо Каражджов не е присъствал на тази среща, а е бил поканен след това в министерството. Икономистите са предоставили счетоводния баланс и документите свързани с финансовото състояние на предприятието. Министерството предстои да анализира предоставените му резултати. В утрешния ден е възможно министерството да направи опровержение, ако се установи, че изнесената информация преди няколко дни за лошо финансово състояние на дружеството не отговаря на истината. Припомняме, че в началото на тази седмица Ненчев отстрани Караджов като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Интендантско обслужване". Сред мотивите за освобождаването на досегашния изпълнителен директор на "Интендантско обслужване" ЕАД, от министерството посочиха лошото финансово състояние, управление на дружеството и въпреки рамковото споразумение и три сключени договора с Министерството на отбраната през 2015 г. за над 5 640 000 лева, дружеството щяло да приключи годината със задължения в размер на 3 155 000 лв.