Бюджетната прогноза на финансовото министерство предвижда ръст на минималната работа заплата с по 50 лв. всяка година до 2020 година. Така според сметките минималното възнаграждение ще стане от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г., на 560 лв. от 1 януари 2019 г. и на 610 лв. от 1 януари 2020 година, съобщиха от ведомството чрез публикуване на проекта на средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020г.
При разработване на разходите за пенсии за периода 2018-2020 г. е взето предвид увеличаването на минималната пенсия на 180 лв. от 1 юли 2017 г. и на 200 лв. от 1 октомври 2017 година, предаде БТВ.
В прогнозата е заложен и ръст на учителските заплати с цел постигане на удвояването им в 2021 година. В бюджетната прогноза целта за бюджетния дефицит за 2018 г. и 2019 г. е да се запази съответно на 1 % от БВП и на 0,5 % от БВП.
Общото ниво на приходите в средносрочен план се предвижда да бъде в диапазона 36,5-36,6 % от БВП.
Документът определя средносрочните цели на фискалната политика, ограничения и принципи за управление на публичните финанси, определят се и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.