Иванка Иванова, която е медицинска сестра и е с 24 годишен стаж отбеляза, че работят на предела на физическите си сили. Освен, че много от медицинските сестри са на път да напуснат се оказва, че работят извънредно,а трудовите възнаграждения в детско и инфекциозно отделение са най-ниско платените. Вижте: