В ексклузивно интервю за ЩЕРЕВ ТВ и KarlovoPress.com Ганчо Караджов каза, че е свидетел по делото за обществената поръчка, която е започнала през 2014-та година и по която преди няколко дни в прокуратурата бе привикан и военния министър Ненчев. Караджов подчерта, че върху него и съвета на директорите миналата година е бил упражнен натиск от директора на дирекция" Инвестиции в отбраната" по нареждане на министъра, за да бъде сключен предварителен договор с фирмата, която е спечелила, за да може дружеството да им предаде продукция за шиене в размер на 900 хиляди лева. Първоначално Караджов е възразил и отказал да сключи договора, защото това щяло да доведе до директна загуба на дружеството, но през съвета на директорите му казали, че ако договора не се сключи дружеството не може да набере средства за ин хаус поръчките 80 %, ръководството трябва да бъде освободено и дружеството да бъде закрито. Последвало е сключване на предварителен договор, след това на реален договор от 5 -ти май. Загубата в размер на 619 143 за 2015-та, която министерството твърди, че е по вина на предишното ръководство е цената, която е "платена", за да не бъде прекратена обществената поръчка, посочи Караджов. Той е учуден как министъра казва, че не знае за обезпечаването по банкови гаранции, които самото министерство изисква с всеки един договор и което се прави с наличните сгради и имущество, но след изпълнението на договора гаранцията се връща и се освобождава ипотеката. По този начин пред 2015-та година по големия договор за 4 млн.354 хиляди лева, авансът е бил в размер на 2 млн.160 хиляди лева, банката е издала банкова гаранция срещу обезпечение на имотите, но след изпълнението на договора, ипотеката е била освободена на 30.09.2015. Караджов категорично опроверга, че Интендантско обслужване ЕАД разполага с 26 000 дка имоти и каза, че вчерашното изказване на министъра по този въпрос е било срамно и комично. Предишният ръководител изрази предположение, че се цели закриване на дружеството, защото има интереси към закупуване на сградата на Интендантско обслужване в София.