Финансовото състояние на Интендантско обслужване ЕАД не е добро към настоящия момент Финансовото състояние на дружеството не е добро към настоящия момент. Голяма част от проблемите са наследени от неефективното управление на досегашното ръководство, посочват от пресцентъра на министерството на отбраната. Предприятието не разполагало с оборотни средства, което водилодо голямо забавяне на погасяването на задълженията към доставчиците и кредитори. С приоритет се изплащат работните заплати, но при така съществуващия дисбаланс е много трудно тяхното редовно и пълно изплащане. Към дружеството има заведени и няколко изпълнителни дела. В момента то приключва работа по последния сключен договор с Министерството на отбраната. Последната експедиция по него се очаква да бъде направена първата седмица на април тази година. Клонът в Калофер има сключен договор за работа „на ишлеме”, за ушиване на 5 320 броя якета, който ще бъде изпълняван в периода 31 март – 30 април 2016 -та. С оглед повишаване на ефективността в дейността на дружеството, в периода, в който част от работниците не са били ангажирани пряко с работния процес им е била дадена възможност да използват правото си на платен годишен отпуск или компенсации. От правото си на отпуск или компенсация са се възползвали общо 106 шивачки. В дружеството на „Интендантско обслужване“ - клон „Калофер” работят общо 142-ма работници. За изпълнението на договора за ушиването на 5 320 броя якета от 31 март на работа са 66 работника, а от днес на работа е целият персонал на дружеството. Към настоящия момент дружеството финализира преговорите с Министерството на отбраната за подписването на нови договори. Заместник управител на клона е Григор Матов, дългогодишен служител на Министерството на отбраната, с над 45 годиин стаж, участвал в работните групи по подготовка, моделиране и изработка на облекла за военнослужещите и бил човек, който познава производствения процес в детайли. Според годишния финансов отчет, дружеството приключва 2015 със загуба от 619 143 лева, при загуба през 2014 -та от 407 023 лв и общо задължения - 3 124 995 лева, при общо задължения за 2014-та 2 008 706 лева.