Ето защо се изсича "Апостоловата гора" в Карлово и "Бялата глина" над Сопот Какви сечи предстоят през тази година?
-Скоро ще започнат сечи в непосредствена близост до Карлово и Сопот. Ще бъдат проредени горите, от тях ще бъдат премахнати стари, изсъхнали, негодни да се развиват дървета, за да се даде възможност на гората да се развие и израсте и да се премахнат предпоставките за възникване на пожари.
-Кои са местностите, в които ще се извършват тези сечи?
-Апостоловата гора край Карлово, Боровата гора и в местността Бялата глина над Сопот. Искам да запозная гражданите с нашите престоящи дейности там. Сечта ще обхваща почти целия масив на Апостоловата гора. В него са определен един отдел с пет подотдела. В четирите подотдела ще се извършват отгледни сечи по горскостопански план, а в петия - санитарна сеч. Подотделите са с обща площ 21.1 хектара и запас от 3550 кубически метра, от които ползването е 387 кубически метра.
В землището на Сопот са предвидени за отгледни сечи в три подотдела с обща площ 17.2 хектара и запас от 5370 кубически метра, от които ползването е 552 кубически метра. Сечите ще се изведат с малка интензивност - около и под 20 процента.
-Възможно е да има реакция от природозащитници срещу сечите в тези гори. Те са част от жизненото пространство на Сопот и Карлово и любими места за разходка.
-Природозащитниците са наясно, че за да расте здрава гората и дърветата в нея да се развиват добре, е нужно да се поддържа, да се прочиства. Сечите и в трите местности са наложителни, вече дори са закъснели. Горите там са с много голяма гъстота и това възпрепятства развитието на културите. При ненавременно отглеждане дърветата загиват. Те не могат да се самоокастрят, допират се и се преплитат едно в друго и създават предпоставки за горски пожари. Тези пожари се овладяват трудно. Възникнали в местности, които са в непосредствена близост до града, те са особено опасни не само заради огъня, който пълзи много бързо, но и заради задимяването.
- Проведени ли са процедурите, с които ще се определят фирмите, които ще извършват тези сечи?
-Да. Както вече казах, те се извършват по Наредба за отдаване на дървесина. Сечите в Боровата гора край Сопот и в местността Бялата глина ще се извършват от фирма „Вил лес” - Карлово с управител Петър Димов. А в Апостоловата гора край Карлово от фирма „Валкин лес” от Стамболийски.
-Ще залесявате ли тази пролет?
-Разбира се, това е част от нашата дейност. Миналата година залесихме с черна топола бреговете на Стряма край Баня. Това има голям ефект както за създаване на горски насаждения, така и за укрепване на бреговете на реката. Освен това залесяването беше в района на квартал „Стряма”, където живеят ромите от Баня. Хората изхвърлят боклуците си край реката, без да имат някакви задръжки. Залесяването ограничи в голяма степен тези сметища. Този участък се вижда от моста над Стряма край Баня. Залесяването с черна топола по бреговете на Стряма между Войнягово и Баня ще продължи и през тази година./Марица.бг