Депутатът Димитър Дъбов пита Лукарски за ВМЗ Въпрос за съдбата на военно промишления комплекс и по специално за ВМЗ Сопот задава на министъра на икономиката Божидар Лукарски народният представител Димитър Дъбов. Социалистът очаква да получи отговор какво е виждането на Министерството на икономиката за развитието на завода през следващите 5-10 години, както и каква ще бъде собствеността му. След информацията за предстояща приватизация в средносрочен план – 2017-2019 на НИТИ – Казанлък, Кинтекс и ВМЗ Сопот с източник Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол и Министерството на финансите, работници и синдикати от Карлово и Сопот са притеснени какво ще се случи със завода, който е структуроопределящ за региона, каза народният представител от област Пловдив. "Преди година на друг мой въпрос за ВМЗ – Сопот, свързан с неговото оцеляване и развитие, министърът очерта добра перспектива, печалби и развитие. Това вече е налице. Нещо повече, преди по-малко от месец бе обявено, че във ВМЗ има недостиг на работна ръка, че заводът е в много добро финансово здраве, най-добро за последните 15-20 години", припомня Димитър Дъбов.