Според д-р Анета Милушева, която е завеждащ инфекциозното отделение в МБАЛ "Д-р Киро Попов" основният проблем на болницата е масовото напускане на персонала. Тя изрази недоумение от поведението на кмета на общината Емил Кабаиванов по време на медицинския съвет миналия понеделник и на редовното заседание на ОбС затова, че той видимо не желае промяна, за да има по-добро бъдеще болничното заведение. Според нея голямата част от нейните колеги също смятат, че причината да напуска медицинския персонал се дължи на лошото финансово състояние, в което се намира болницата и в начина, по който тя се управлява. Вижте: