36 общини са във финансово затруднение. Община Карлово е една  от тях 36-те общини във финансово затруднение са: Кресна, Симитли, Струмяни, Лясковец, Видин, Димово, Борован, Мизия, Кирково, Кърджали, Дупница, Рила, Сапарева баня, Ловеч, Тетевен, Георги Дамяново, Батак, Белово, Велинград, Септември, Перник, Карлово, Сливен, Баните, Девин, Доспат, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе, Костенец, Опан, Омуртаг, Минерални Бани и Стамболово.
36 общини в страната имат финансови затруднения и кметовете им трябва да стартират процедура за финансово оздравяване. Като най-големи финансови проблеми има в Перник, Баните, Неделино, Минерални Бани, Стамболово, Видин, Сапарева баня, Рудозем и Смолян, сочат данните на Министерството на финансите. Вчера в "Държавен вестник" бяха обнародвани промените в Закона за публичните финанси, с които се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на закъсалите общини. В резултат общинските съвети на тези 36 общини трябва да възложат на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. В плана може да има както мерки за повишаване на приходите, така и за свиване на разходите. В рамките на плана общинският съвет може да възложи на кмета да поиска от министъра на финансите Владислав Горанов временен безлихвен заем. А министърът ще трябва да прецени дали планът е достатъчно обоснован за да отпусне заема.
Общините с финансови затруднения се тези, при които са изпълнени поне три от средните критерии: годишните плащания по общинския дълг са над 15% от средния размер на постъпленията на общините за последните 3 години; наличните към края на годината задължения за разходи са над 15% от средния размер на разходите за последните 4 години; поетите ангажименти за разходи от общината са над 50% от средния размер на разходите за последните 4 години; просрочени задължения на общината надвишават 5% от разходите за последната година; общината има дефицит през всяка от последните 3 години; средната събираемост на данъците за имотите и колите е под средната събираемост за общините.
Оказва се, че за 36 общини са изпълнени поне три критерия, като в 5 общини са изпълнени по 5 от критериите, а в 4 общини - по 4 критерия.
През 2015 г. плащанията по дълга на 27 общини са над 15% от средните им разходи. Като най-големи отклонения има в Рудозем (148,4%), Ковачевци (123,5%) и Рила (72,7%). В края на 2015 г. задълженията на 44 общини са над 15% от разходите им. През първото тримесечие на 2016 г. тези общини стават 39, като с най-голямо отклонение от критерия са Чипровци (134,8%), Доспат (103,7%), Белоградчик (93,3%), Неделино (70,7%) и Белово (53,4%). През 2015 г. поетите ангажименти за разходи са над 50% от разходите на 43 общини. За първото тримесечие на 2016 г. тези общини вече са 42, като с най-много поети ангажименти са Сливен (231,9% от разходите), Смолян (214,8%), Родопи (194,6%), Карлово (122,6%) и Девня (112%). В края на 2015 г. просрочените задължения на 71 общини са над 5% от разходите им. Към 31 март тези общини са 65 като най-много просрочени задължения имат Белоградчик (83,8% от разходите), Доспат (79,5%), Неделино (74,8%) и Стамболово (51,6%). Дефицит в последните три години имат 8 общини. За 2015 г. най-голям дефицит имат Несебър (25 млн. лв.), Казанлък (3,7 млн. лв.) и Белене (3,1 млн. лв.). При средна събираемост на данъците за колите и имотите от 65,9%, 125 общини имат по-лоши резултати.
Просрочените дългове са над 197 млн. лева
Просрочените задължения на общините към края на март са 197,4 млн. лв., сочат данните на Министерството на финансите. Просрочия имат 150 общини (59% от общия брой общини в страната). 24% от общините, или 64 общини през първото тримесечие на 2016 г. отчитат намаление на просрочените задължения на годишна база, като общия размер на намалението на просрочията е 17 млн. лв. Над 36%, или 69 общини, увеличават просрочените си задължения с 58,6 млн. лв. В резултат общо просрочените задължения на общините за година се увеличават с 43,1 млн. лв. 115 общини нямат просрочени задължения.
Общинският дълг и общинските гаранции към края на март възлизат на 1,251 млрд. лв., в т.ч 635,6 млн. лв. вътрешен (50,8%) и 616,2 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 47,4% от общия размер на дълга). /standartnews.com