(ВИДЕО) И в Карлово забраниха бурките, въпреки че няма такъв проблем Най-много дебати в първата част на редовното заседание на общинския съвет днес, предизвика докладната записка внесена от съветника Веселин Божков относно питанията към кмета на общината да бъдат, не както досега като първа точка в дневния ред, а на последно място. Самият кмет каза, че никога не е бягал от въпроси и нямал нищо против да отговаря, но това било предложение на съветника Божков и местния парламент трябвало да реши. Джемил Караали от ДПС посочи, че тази докладна прави лоша услуга на кмета, защото самият той нямал нищо против да отговаря и не се крие от въпроси. Манол Манолов от БСП предложи на вносителя да оттегли докладната, а председателя на ОбС Теодор Шойлеков от ГЕРБ даде думата си, че като такъв ще държи истината винаги да излиза наяве, но след отговорността на председателския съвет след това всички съветници в залата ще имат отговорността да преподреждат или да одобряват предложения дневен ред.
По предложение на Светлозар Янков местния парламент прие до бъдат направени изменения и допълнения в наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на общината. Янков уточни, че направеното предложение е превантивно и е свързано със забраната на бурки, въпреки че в района нямало такъв проблем. С така приетото решение обаче освен, че се забранява носенето на бурки, облекло и аксесоари покриващи лицето, които са несъвместими с морала и традициите на регистрираните религиозни общности в България, общинския съвет забрани и извършването на пропаганда по улици, площади, пазари и други публични места посредством продажба или раздаване на безплатни печатни материали. Освен това се забрани и извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите. Нарушителите ще бъдат глобявани съгласно Наредба 1, за първо деяние от 100 до 300 лева, а за повторно от 500 до 1000 лева. По-рано председателят на ОбС Теодор Шойлеков апелира кмета Кабаиванов за лошото състояние на подлеза в Карлово, който свързва града с южната индустриална зона. Кабаиванов отговори, че общината го почиства поне веднъж месечно, но недобросъвестни хора го замърсяват. Местният градоначалник отговори на четири питания поставени му от съветника Тодор Диклиев и на едно от Иван Станчев. Вижте разширения репортаж: