Общинските съветници приеха промени в бюджета на общината, за да бъдат почистени речните легла на реките в населените места. За целта ще бъдат заделени 51 хил.лева. С 200 хил.лева от републиканския бюджет ще бъде извършена рехабилитация на пътищата - Столетово - Слатина - Розино, Клисура - I -6, Московец - Богдан и на 1-6 Певците. Големи дебати предизвика докладната записка внесена от общинския кмет Кабаиванов за поемане на краткосрочен дълг от общината в размер на 500 000 лева за финансиране на публични услуги. По време на обсъжданията една част от съветниците изразиха становища, че така и не става ясно за какво точно ще се изразходва заема. Междувременно председателят на ОбС Карлово Теодор Шойлеков на това заседание се наложи да направи многократно забележка за тишина в залата. Въпреки това обаче повечето от присъстващите продължиха да говорят на висок глас, което създаде трудности и невъзможност да се чува добре какво се говори от трибуната. Още повече дебати имаше и за докладната относно отпускането на 20 хиляди лева от общината за реализирането на проект национални награди братя Евлогий и Христо Георгиеви в категориите образование, дарителство и бизнес. Зам.кметът Антон Минев каза, че искането е било внесено от местния Ротари клуб с цел да бъде подпомогната неговата инициатива. Тя ще бъде реализирана за първи път в София. Съветниците поискаха следващата година наградите да започнат да се връчват в Карлово, в комисията, която ще определя кои да бъдат носители на наградите да има представители на общинския съвет и общината да бъде съорганизатор. С 24 - за, 3 - против и 3 - въздържал се, решението бе прието. Повече вижте в репортажа: