Близо три милиона лева повече заложи община Карлово за дейностите, които ще извършва през 2018 година в сравнение с миналата година. 2 282 625 лева в повече осигурява субсидията за държавно делегираните дейности, които местната власт осъществява. С 476 100 в повече спрямо миналата година са предвидените разходи за местни дейности, а целевата субсидия за капиталови разходи е със 71 хиляди лева в повече спрямо 2017 година. Това стана ясно вчера по време на обсъждането на най-важното решение на местната власт - бюджетът за годината. Общата рамка на бюджета на община Карлово за 2018-а възлиза на 33 436 295 лева. Тази година администрацията обръща поглед към развитието не само на Карлово, но и населените места в общината, заяви по време на представяне на проектобюджета кметът Емил Кабаиванов. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 028 329 лева, от тях 1 076 500 се насочват извън Карлово, обясни той. Предвидената за това сума надвишава с 84 на сто разходите за селищата извън Карлово спрямо 2017 година.
Извън бюджета са около 10 населени места ще получат рамо от проекти, финансирани от Държавен фонд „Земеделие”. Те са за ремонт на пътя Карлово-Дъбене-Войнягово и за подмяна на водопроводите в девет села в общината.
Бюджетът предвижда изграждането на две спортни площадки на открито в град Баня за сумата до 15 хиляди лева. В бюджета са планирани и разходи за 48 хиляди лева за изграждане на спортни съоръжения на открито в двора на училището в Розино.
С приемането на бюджета бяха утвърдени разходите за дейностите по културния календар в големите кметства на общината. Така Калофер ще похарчи за културни прояви тази година 23 хиляди лева, Баня - 8 хиляди лева, Клисура - 14 600 лева, Розино - 8 хиляди лева. Парите за целия културен календар на общината са 240 400 лева.
Кметът и Общинският съвет заедно ще похарчат 13 хиляди лева за представителни нужди.
Мнозинството общински съветници реши да уважи предложението на кмета максималният размер на новите задължения, които общината може да формира, да бъде 15 процента от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Предложението на председателя на групата съветници от БСП бе да се ограничи максимално възможността за натрупването на нови задължения до 3 на сто от старите разходи. Манол Манолов предложи още общината да задели бюджетни средства за подпомагане на общинската МБАЛ „Д-р Киро Попов” и общинския Медицински център 1 ЕООД с по около 120 хиляди лева за нова апаратура, но това предложение не бе прието от мнозинството.
В крайна сметка 33-членният парламент на Карлово прие бюджета за 2018 година с 26 гласа „за”, 6 против и нито един въздържал се.