Въпреки взетото решение от мнозинството миналия месец, под първа точка в проекта за дневен ред този месец са отново питания на общински съветници. Своите въпроси към кмета на общината ще поставят Доньо Тодоров, Иван Иванов, Тодор Диклиев, Манол Манолов и Пламен Славов. Общинският градоначалник ще поиска подкрепата на общинския съвет, за да може да бъде открита процедура за финансово оздравяване на общината съгласно разпоредбите на чл.130 д, ал.2 от Закона за публичните финанси. Кабаиванов ще докладва относно промяна в разчета на капиталовите разходи за 2016-та и още относно вземане на решение за кандидатстване на община Карлово в партньорство с община Сопот по процедура за набиране на проектни предложения по приоритетна ос "Отпадъци на оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Председателят на местния парламент Теодор Шойлеков ще направи отчет за дейността на общинския съвет. Общинският съветник Андон Андонов ще поиска подкрепата на колегите си, за да бъде финансиран филма "Четири сезона".