ДЕКЛАРАЦИЯ на групата общински съветници от БСП Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги общински съветници,
Не можем търпеливо да мълчим за случващото се в Карлово и
останалите населени места от общината ни. Нашето мълчание и
търпение би ни направило съучастници в безотговорното управление
на такива важни дейности за общината, като снегопочистването,
сметопочистването и сметоизвозването.
След провала на кмета на Общината – д-р Емил Кабаиванов и
ръководения от него екип в снегопочистването, отчитаме провал и в
почистването на селищата от общината след снега и заледяването на
улиците.
Въпреки нашите усилия да изясним причините и пряко отговорните
лица за положението, в което изпадна общината при януарския
снеговалеж, ние все още не знаем параметрите на сключените
договори с фирмата/фирмите за снегопочистване.
Не виждаме и до сега онези близо 100 работници от общинска
администрация, които организирано, ефективно и контролирано да
чистят в града ни и населените места.
От този управленски екип и ресорния заместник кмет г-н Карагенски
категорично прозвуча заявление, че за 18 и 19 Февруари градът ще
бъде „лъснат“.
Нищо подобно не се случи. Напротив!
Ако кметът на общината и неговият екип вървят по улиците ще видят
жалката истина – улиците са потънали в пясък, мръсотия и боклуци. А
кметът в предизборната си кампания обещаваше дори да мие тези
улици.
Считаме за правилно кметът на общината да пребивава в тази община
повече отколкото в областния или столичния град и да бъде
съпричастен към ежедневните проблеми на своите съграждани,
ангажиментите и отговорностите, с които е спечелил доверието им.
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги общински съветници,
Нима не заслужаваме всички ние да знаем как се управляват и
разходват обществените средства?
За да не се повтарят подобни безотговорни действия, настояваме
обществеността ни да бъде ясно и открито информирана за
параметрите на договорите за снегопочистването, сметопочистването
и сметоизвозването, както и други важни договори, сключени от
община Карлово.
23.02.2017 г.
гр. Карлово