БСП – Карлово с остър протест срещу готвената приватизация на ВМЗ-Сопот Социалистите от Община Карлово остро се противопоставят на готвената приватизация на
„ВМЗ”ЕАД - Сопот. Те настояват да се използват всички парламентарни, политически,
граждански форми и средства, за да бъде спряна продажбата на това стратегическо за района и
страната предприятие. Въпросът за предстоящото намерение на правителството за
приватизацията на оръжейния завод, оповестено на страницата на Министерство на финансите в
тригодишната бюджетна прогноза за развитие на страната, е сред най-обсъжданите теми на
продължаващата и в този час Конференция на БСП – Карлово. „Ще стартираме разговори с
представителите на синдикатите, гражданските структури и Парламентарната група на „БСП-
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” за предприемане на всички необходими мерки и заводът, който в последните
три години бе стабилизиран, да запази държавната форма на управление. Защото това е в интерес
на мобилизационната готовност, военновременния план и сигурността на държавата” - каза
председателят на БСП – Карлово Манол Манолов. Той допълни, че социалистите ще продължат
да отстояват интересите и на работещите в „Интендантско обслужване”АД. „Ще се борим за
съхраняване, стабилизиране и разширяване на производството, поръчките и пазарите на
предприятието” - допълни инж. Манолов.
Конференцията продължава своята работа като акценти в нея са анализът на политическата
обстановка в страната и Общината, предстоящите задачи на общинската структура на БСП,
приемането на пакет от мерки за разширяване влиянието на левицата и завръщането на
социалистическата партия като първа политическа сила в Карловска община.