Разгорещени дебати на сесията на ОбС Карлово по време на обсъждането на бюджет 2016 На редовно заседание на Общинския съвет вчера бе приет бюджета на община Карлово за 2016-та, в размер на 29 577 864 лв., от които за делегирани държавни дейности - 16 492 999, за местни дейности - 13 084 865 лв. След като кмета на общината Кабаиванов докладва пред общинските съветници цифрите, започнаха разгорещени дебати. Той каза, че средствата по бюджетите на населените места извън Карлово са увеличени два пъти, според броя на жителите. Първи думата взе Пламен Славов от БСП, който коментира, че няма да подкрепи бюджета, защото нямало нищо ново в управлението и начина, по който е изготвен този публичен ресурс и алармира, че общинската болница д-р "Киро Попов" върви към ликвидация и трябва да се търсят начини и финансов ресурс, за да бъде спасена. В отговор, Кабаиванов отбеляза, че болницата е получила възможността да стане база за обучение на специализанти. Славов изрази несъгласие, че и в този бюджет са заложени големи приходи от разпродажбата на общинско имущество. От ГЕРБ казаха, че подкрепят бюджета, защото приходната му част се увеличава с около 1 млн. лева в сравнение с миналата година, а разходната му част била умерена.
Напрежението в залата ескалира, след като общинските съветници от ДПС Джемил Караали и от МК "Възраждане на община Карлово" Тодор Диклиев взеха думата. Караали направи предложения да бъдат предвидени капиталови разходи в този бюджет за изграждането на детски и спортни площадки в Розино, Христо Даново и да се направи основен ремонт на улици във Васил Левски, защото живеещите там са наводнявали няколко пъти след обилните поройните дъждове. Предложението му първоначално не бе подложено на гласуване, защото било незаконосъобразно, но по-късно бе подложено на гласуване и отхвърлено от повечето старейшини. Кметът каза, че детските площадки досега не са изграждани с общински пари и не му се искало по този начин да се ощетява бюджета. Диклиев коментира от трибуната на общинския съвет, че бюджета е надут и кух в по-голямата си част, в отговор на което последва изказване на директор дирекция "Бюджет и финанси" Паша Вълкова, която влезе в емоционален обяснителен режим, за да отговори на Диклиев как стои въпроса с цифрите, които са заложени в бюджета. По време на своето изказване тя каза, че може да отдели два дни на общинския съветник Тодор Диклиев по темата с бюджета. След нейното емоционално изказване последва още по - емоционално и остро изказване на кмета Кабаиванов, по чиято препоръка дебатите бързо бяха прекратени. Общинският съветник Иван Моллов от МК "Обединени за нашата община" излезе и предложи дебатите да се преустановят, мнозинството гласува и прие предложението му. Последва поименно гласуване на бюджет 2016. Резултатът - 19 - ЗА, 10 - ПРОТИВ И 1 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Бюджетът не бе подкрепен от съветниците на БСП, ДПС и МК "Възраждане на нашата община". Извън кулоарите на заседателната зала научихме, че някои от кметовете на населени места са искали да вземат думата, като направят конкретни предложения свързани с бъдещото изпълнение на бюджетите им. За ЩЕРЕВ ТВ и KarlovoPress.com те коментираха, че има минимално увеличение на средствата, но по-важния въпрос е дали община Карлово тази година ще им ги изпълни справедливо и на 100 %. Както знаете в средата на миналата година кметове на населени места на запад от Карлово поискаха да се присъединят към община Сопот поради тази причина и защото нямало достатъчно средства за благоустрояване, зелени площи, улици и градинки, не се реализирали и проекти по водния цикъл.