Тази вечер от 17.30 часа в Ритуална зала в Сопот, местният парламент свиква извънредно заседание заради внесена докладна записка от кмета на общината Деян Дойнов относно даване на разрешение за ползване на средства по извънбюджетната сметка на община Сопот в размер на 80000 лева за погасяване на част от паричните задължения към община Карлово, които са се натрупали от депонирането на твърди битови отпадъци с произход община Сопот. Припомняме, че миналата седмица на заседание на всички постоянни комисии към ОбС Сопот зам.кметът Николай Новаков каза, че няма друг вариант, за да може общината да започне да се разплаща със съседната община и, ако общинският съвет в Сопот не вземе решение за ползване на 80 000 лева от извънбюджетната сметка, то община Сопот ще бъде застрашена от екокатастрофа. Очаквайте репортаж!