Общински съвет Карлово прие структурата и числеността на общинската администрация Местният парламент в Карлово прие структурата и числеността на общинската администрация на редовно заседание днес. През новия мандат общинския кмет ще има трима заместник кметове - Антон Минев, Стойо Карагенски и Данка Зидарова - Люртова. Към дирекцията "Устройство на територията" ще бъдат разкрити два нови отдела, а дирекцията финансово стопански дейности става дирекция "Финансово стопански дейности и общинска собственост". Докладната записка бе докладвана лично от кмета Кабаиванов и не получи подкрепата само на групата съветници на БСП и ДПС. В обща администрация бяха приети 62 щатни бройки, 54 - за кметове на население места и секретари, 40 - специализирана администрация и 21 щатни бройки, които са пряко подчинени на кмета на общината. Доньо Тодоров от ПП ГЕРБ положи клетва като нов общински съветник на мястото на Данка Люртова, която става заместник кмет. Общинските съветници приеха и план сметката за поддържане на чистота на територията на община Карлово като таксите за чистота се запазват непроменени, както за физическите, така и за юридическите лица.