(ОБНОВЕНА) Данъците за превозните средства ще се плащат само в Карлово Това се налага от промяната в Наредба Н-32 от 16 декември 2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - съобщи началника на данъчната служба Илиян Станоев и подчерта, че по-конкретното обстоятелство е, че няма да може да извършите годишния технически преглед, ако на съответния документ за извършено плащане не е поставено еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху МПС-то /стикер/ съгласно изискванията на чл.60, ал.6 от ЗМДТ. Стикерите струват 0.03 лв. на брой, но тази година разходите за тях в размер на около 600 лв. ще бъдат поети от община Карлово. Останалите данъци ще могат да се заплащат в населените места. Станоев отбеляза, че това не е хрумване на общината, а е наложено в цялата страна. Другото важно нещо, което стана ясно по време на пресконференцията е, че до данъкоплатците, които не са си платили данъците до края на април месец, особено тези, които дължат по-голям размер, трябва да го направят, защото от 1-ви май тази година общината ще пристъпи към принудително изпълнение, като ви цитирам "изненада" с частен съдебен изпълнител.