Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  на групата общински съветници от „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 23, ал. 4, т.2 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общинския съвет насрочи извънредно заседание на Общинския съвет на 28.07.2016 г. от 14.00 ч. с дневен ред:
1. Обсъждане на финансовото състояние и административното управление на МБАЛ „Д-р Киро Попов“.
2. Обсъждане и приемане на конкретни мерки за подобряване на управлението и стабилизиране на общинско дружество МБАЛ „Д-р Киро Попов“.
За заседанието се регистрираха само 11 /единадесет/ общински съветника. Останалите колеги не представиха причини за отсъствието си, с което нарушиха Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Във връзка с горе изложеното заявяваме, че на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинските съветници не присъствали на извънредното заседание на 28.07.2016 г. трябва да бъдат санкционирани.
Забележка: Извънредната сесия на Общински съвет Карлово беше инициирана от групите съветници на БСП, местна коалиция „Въэраждане за община Карлово“ и НФСБ.
Не се регистрираха съветниците от ГЕРБ, Реформаторския блок, Атака и Евророма.