10 питания към кмета Кабаиванов на утрешната сесия на ОбС Карлово Джемил Караали от ДПС ще пита кмета на община Карлово дали общинския служител Паша Вълкова е въвела в заблуждение общинския съвет на миналата сесия при приемане на бюджет 2016-та, тъй като заявила, че цитирам: "разчетите за разпределението на целевата субсидия на капиталовите разходи са посочени в закона за републиканския бюджет и промени в тях не могат да се извършват от общинския съвет". Караали ще пита още със съзнателното въвеждане в заблуждение на общинските съветници не е ли било опорочено приемането на бюджета. Светлозар Янков от "Обединени за нашата община" ще постави въпросите колко и от кои общински детски заведения са кандидатствали по програма " Спорт за децата в детските градини" и колко от тях са потърсили общинската администрация за съдействие при разработване на проектите за кандидатстване. Общинският съветник Анастасия Чолакова от същата група ще пита каква е възможността да бъде закупена нова техника и рехабилитационна апаратура за отделението по физикална и рехабилитационна медицина в карловската болница и ще бъде ли възможно да се направи ремонт на отделението. Тодор Диклиев от "Възраждане на нашата община" ще поиска да му бъде предоставена информация за разходната част на бюджета на кметство Калофер за 2015-та година и ще пита дали са правени финансови одити на ОУ "Христо Ботев" и на ОДЗ "Радост". Манол Манолов от БСП ще пита ще има ли съкращаване на болнични легла в МБАЛ "Д-р Киро Попов", след влизане в сила на Националната здравна карта, за колко клинични пътеки има готовност да сключи договор с НЗОК ръководството на общинската болница. Веска Ненчева пък ще постави въпросите за преструктурирането на училищната мрежа и дали това предполага закриване на ПГИ "Тодор Г. Влайков" в Клисура и ПГО "Иванка Ботева" в Калофер.