Малцина се предметите, които вече 170 след рождението на Христо Ботев пазят паметта за него. Те са изложени в НМ "Христо Ботев" в родния му град Калофер. Най-голям интерес за посетителите са личните вещи на Ботев. Само 4 са вещите, които са се запазили от живота на Ботев - джобният му часовник и няколко от писалищните му принадлежности. Комплектът включва мастилница от синьо стъкло, поставка за перодръжки и попивателна:
Ася Николова - директор на НМ "Христо Ботев": "Но и малкото останали предмети от бунтовния барутен живот на Ботев са достатъчно ценни реликви - това са българските съкровища, които всеки един истински българин с благоговение посещавайки най-големия храм на Ботев, неговия музей..."
В музея са експонирани снимки и писма на семейството на Ботев. Ценен експонат е и печатната преса, на която той е отпечатвал вестник "Знаме". В къщата, в която поетът е живял най-дълго време и, която се намира в непосредствена близост до музея, са изложени само чакръкът и шевната машина, с които Ботевата майка е изхранвала семейството. Според директорката на музея въпреки малкото запазени вещи и предмети, по -важното е всеки българин да мисли за Ботев като част от българското национално богатство:
Ася Николова - "Защото това е човека, който може би пророчески е казал, че българският народ не е в гроба на своето преминало, а в люлката на своето бъдеще".
Всяка година над 60 000 души от страната посещават музея и изкачвата стъпалата до паметника на Ботев, за да се поклонят пред живота и делото на великия поет и революционер:
Любомир Ранев - "За мене Ботев е България"
Кирил Кирчев - "Ботев е един изключителен пример за България и много българи би трябвало да се замислят какъв е бил Ботев, какво е направил и как е загинал".
Сред най-честите посетители на музея са студентите и семействата с деца.