(ВИДЕО) Нови постижения за възпитаниците на УЦ "Интелект" Карлово Панайота Вангелова и Виктория Василева за първи път участваха в най-голямото и авторитетно чуждоезиково състезание в България и спечелиха първите места. Двете момичета изучават английски език в центъра от дълги години и са били перфектно подготвени от преподавателите Вера Цанкова и Нина Данова. Състезанието е било организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, в която членуват 105 учебни заведения и центрове от България, в това число и УЦ "Интелект". Участвали са 8000 души, а от тях на републиканския кръг са се класирали 750 отличници. Панайота Вангелова е спечелила в ниво 1-ви сертификат, а Виктория Василева в "Intermediate". Те споделиха, че успехът им се дължи на подготовката от техните преподаватели, любовта към английския език и благодарение на продуктивната атмосферата в центъра и доброто ниво на комуникация. Родителите на двете момичета подчертаха, че са изключително доволни от работата и нивото на преподаване и отбелязаха, че това е най-доброто място в района за изучаване на чужди езици, което е свързано с бъдещото развитие на техните деца. Междувременно научихме, че УЦ "Ителект" е усъвършенствал материално-техническата си база с ново дигитално оборудване, което ще допринесе за разнообразяване на уроците.