Денят е избран, тъй като 3,14 представлява подредбата на месеца и деня в календара. По инициатива на възпитаниците от 12 б клас се проведе състезание между учениците на училището домакин и отбор на ОУ "Кирил и Методий". Участниците трябваше да отговорят правилно на 12 логически задачи. След всяка задача отборът, който сгреши получаваше по една червена чашка с различна храна, а отборът, който отговори правилно зелена чашка. Целта на тези състезания е да запалим нашите съученици към математиката, защото в нашето училище това е един от малкото предмети, на които се отделя много сериозно внимание в обучението ни", каза Гина Делчева.