Президентът поздрави Пламен Славов за книгата му Света гора е най-големият център на православното монашество, има ли го него, ще го има и православието. Около тази теза, застъпена в книгата на доц. Пламен Славов, се обедини публиката на нейната премиера в Карлово. Книгата „Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света гора (XVIII-XXI в.)" е хабилитационният труд за длъжността доцент, който Славов защити в края на 2017 година. Тя има съществен принос към проучването на живота на монашеството в Света гора и по-специално на руското поклонничество там през вековете.
Премиерата се състоя пред родната публика в Карлово в препълнена зала. Авторът и неговото произведение събраха суперлативи от историци и съграждани и предизвикаха десетки мнения и изказвания. Адвокат Николай Банков, който в продължение на няколко години представлява Светия синод в съдебните му битки за имотите, директорът на Историческия музей в Карлово Мария Деянова, свещеник Николай Краев, поетът Красимир Власев, учителят по литература Костадин Георгиев бяха сред най-активните участници в дискусията.
За цялостното представяне на книгата и на доц. Пламен Славов като преподавател по история на религиите и на етнорелигиозния живот на Балканите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в Карлово дойде колегата му доц. д-р Бойко Белегов. Доц. Славов е автор на две научни монографии, на десетки студии, статии и публикации, подчерта доц. Белегов. Той отбеляза, че доц. Славов води няколко лекционни курса в Пловдивския университет и е един от любимите преподаватели на студентите. Доц. Белегов припомни, че Пламен Славов е член на Делегацията на Интерпарламентарната асамблея по православие.
По повод на издаването на книгата президентът Румен Радев в поздравителен адрес до доц. Пламен Славов отбелязва: „Без съмнение Атонският полуостров е сред най-важните духовни крепости и опори на християнската вяра. Вярвам, че задълбоченото изследване и опознаването на вековните традиции на това свято място е от изключително значение за всички православни народи и особено за нас, българите“.
Атмосферата на моя град Карлово ми помогна да избера историята като моя професия и като възможност да се реализирам професионално и житейски, сподели сред съгражданите си Славов.
Да поздрави своя студент и последовател в професията на премиерата на книгата в Карлово дойде проф. Христо Грушков от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Приех с благодарност поканата на доц. Пламен Славо да посетя Карлово и да присъствам на представянето на монографията му за поклонничество на православните християни от Русия в Света гора, каза проф. Глушков. Две обстоятелства ме насърчиха да приема поканата без колебания. На първо място, уважението и симпатията, която изпитвам към колегата Пламен Славов. Той и Нели, неговата съпруга, бяха мои студенти в най-привлекателния, най-активния и най-продуктивния период от развитието на Историческия факултет във Великотърновския университет. Пламен би могъл да направи много бърза кариера, ако бе написал например история на политическа партия, на обществено движение или биографичен очерк на партиен лидер. Той избра друг научен проблем - етнорелигиозните процеси на Балканите и конкретно поклонничеството в Света гора. Неговата констатация е, че Света гора е била винаги опора, убежище и светилник на православието, а Атон е единственият православен монашески център, който съществува без прекъсване повече от 1000 години. Книгата на колегата Славов ще представлява интерес не само за професионалните историци, но и за всички любознателни читатели, тя се опитва да даде отговор на глобалния за историческата наука въпрос „Защо?”, в случая какъв е смисълът стотиците православни монаси да се посветят на затворения в манастирите живот? Защо руският народ запазва силно религиозно чувство и защо след 12. век Атон е любим обект на руски пътешественици, поклонници, книжовници, коментира проф. Христо Глушков. Той предаде поздравления към доц. Пламен Славов от проф. Андрей Пантев./ Цветана Георгиева/ marica.bg