Пълен запис. Спектакъл на СОУ “Васил Левски” - “Процесът 1873”