Съдът в Карлово си даде отвод по делото срещу кмета на града Емил Кабаиванов, броени дни преди произнасянето на присъда. След близо година и половина разпити на свидетели, експертизи, вещи лица и пр., днес сутринта председателят на състава съдия Анна Донкова - Кутрова е заявила, че съставът се отвежда, тъй като Районният съд в града е получил нова сграда от общината и тя се опасявала да не бъде обвинена в конфликт на интереси.
Делото е било на фаза пледоарии. Всички свидетели вече са били разпитани, страните не са имали никакви доказателствени искания повече, експертизите са били приети. След отвода на съда обаче, делото ще трябва да започне от самото начало и всички действия да бъдат повторени. Кога и как ще стане това обаче не е ясно, тъй като останалите съдии от Районен съд - Карлово имат същия мотив и могат да си направят отводи. При тази ситуация е възможно в близките месеци процесът изобщо да не тръгне.
Кабаиванов е обвинен за това, че в периода от 24 април 2013 г. до 30 април 2014 г. в Карлово при условията на продължаващо престъпление в качеството си на длъжностно лице – кмет на Общината, е присвоил чужди пари в големи размери – общо 26 984 лв., собственост на Община Карлово. Парите са били получени от общината по сключен между нея и МОСВ договор за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕО.
През март Районният съд в Карлово спешно се премести в къща, която ще обитава временно, защото сградата им бе пред рухване. На 9 март пленумът на Висшия съдебен съвет експресно гласува да се подпише договор за наем за въпросната къща.
Същевременно бе намерена и сграда, в която съдът ще заседава - това ще стане в училище "Братя Евлоги и Христо Георгиеви" в града.

Trafficnews.bg