Важно съобщение от ВиК - Карлово "ВиК" ЕООД гр.Карлово уведомява своите абонати, че във връзка с влошаване на метеорологичната обстановка в страната и очакваното драстично понижение на температурите до -20 градуса по Целзий е необходимо да се предприемат действия по зазимяване на водомерните шахти и откритите водочерпни съоръжения.Последиците от замръзване на водомерните и водопреносните уреди са тежки и създават допълнителни неудобства и разходи на ползвателите. Дружеството напомня, че при възникнала повреда на водомера в резултат на замръзване, ремонт и подмяна на същия се извършва от ВиК Оператора за сметка на потребителя.