Във връзка с падналия снеговалеж Общински щаб за зимно поддържане
информира:
Всички пътища в общината са проходими при зимни условия, няма
затворени участъци, непроходими улици и прекъснато електрозахранване. От
полунощ машините на снегопочистващата фирма опесъчават и почистват
главните пътни артерии в град Карлово и пътищата към населените места от
общината. Почистени са улиците, водещи към болницата, пожарната, училища,
детски заведения и гробищния парк. В момента се почистват второстепенни
улици, площад „Васил Левски“ и площад „20-ти юли“. Затруднени участъци за
движението има в селата Кърнаре, Розино и Христо Даново. Общинският щаб
работи непрекъснато 24 часа, следи и анализира обстановката на територията
на община Карлово. Пътищата се почистват основно с пясъчно-солни смеси и
бишофит – естествен продукт, под формата на кристали, който се използва за
обработка на зимни пътища и улици при ниски температури.
Въпреки създадената организация и действията на общинскат
администрация, призоваваме гражданите да се движат съобразно затруднената
зимна обстановка. Шофьорите да карат със зимни гуми и повишено внимание.
Поради очакваните ниски температури, призоваваме гражданите, фирмите и
собствениците на търговски обекти да почистят тротоарите пред имотите си, за
да се предотврати опасността от заледяване.
Жителите на общината могат да подават сигнали за инциденти и
затруднена обстановка на телефон 0335/54-555 и GSM 0896 686704.
ПРЕСЦЕНТЪР НА
ОБЩИНА КАРЛОВО